För att få kontakt med kören, skicka ett e-mail till Information Kör Diagonal, eller ring 070-354 97 38 alt. 0295-214 08