Kör Diagonal bildades hösten 1995 i Österbybruk. Det första framträdandet ägde rum på Österbydagen den 25 augusti 1996. Då hade kören antagit namnet Kör Diagonal efter inspiration från en av Elisabeth Hermodssons visor. Under åren har medlemmar kommit och gått. För närvarande  deltar regelbundet 16 – 20 medlemmar och sjunger under ledning av Marianne Sparrman. Kören är religiöst och politiskt obunden. På repertoaren finns det mesta av folkmusik och allt som gör sig i körsång inklusive den vackra sångskatt av religiöst färgat slag som finns.

På körövningarna ackompanjerar Marianne Sparrman.

Under årens lopp har kören framträtt på lokala evenemang i Österbybruk och i övriga Uppland. Läs mer om kommande evenemang.

Körens stadgar

Bankkonto Swedbank:

Clearingnr 83816

Kontonr 973 869 1063

(I vissa Internetbanker skrivs clearingnr för sig och alla banker vill inte ha den femte siffran i clearingnumret)